Szkoła im. Franza Ludwiga (1915-1945)

     Historia szkoły sięga dużo dalej niż 1999 r. Jako pierwsze miały tu swoją siedzibę szkoły niemieckie. W budynku tym podczas I wojny światowej oraz w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieściły się trzy placówki. Jako pierwsza swoją działalność zainaugurowała:

  • Miejska Szkoła Średnia dla chłopców – na jesień 1919 r. otrzymała uprawnienia państwowe, liczyła 234 uczniów. W 1922 r. otrzymała własnego rektora. Mimo nabycia uprawnień szkół publicznych była szkoła prowadzoną przez miasto. Czesne za naukę wynosiło 96 marek dla miejscowych i 120 marek dla zamiejscowych. W 1943 r. uczniowie końcowej klasy zostali wcielani do służby w lotnictwie jako pomocnicy. Rok później do służby wojskowej powołano jej rektora Petera Paula Pabsha.

  • Katolicka Szkoła Powszechna – liczyła 14 klas, z czego 7 stanowiły klasy dla dziewcząt i 7 dla chłopców. Lekcje odbywały się na niższych kondygnacjach budynku, ponieważ wyższe zajmowała Miejska Szkoła Średnia dla chłopców.

  • Miejska Szkoła Średnia dla dziewcząt – powstała najpóźniej, bo dopiero w 1939 r. Większość zajęć odbywała się w ewangelickim ratuszu. Lekcje pisania na maszynie odbywały się w pomieszczeniach szkoły im. Franza Ludwiga. Uczono tutaj także gotowania w szkolnej kuchni. Główny akcent kładziono na przedmioty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, co związane było z przygotowaniem dziewczynek do przyszłych ról w małżeństwie.

       17 czerwca 1945 r. po klęsce III Rzeszy i przyłączenia ziemi kłodzkiej do Polski szkołę im. F. Ludwiga zamknięto.

Szkoła Podstawowa nr 1

      1 września 1945 r. jako pierwsza szkoła w Kłodzku w tym budynku rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1. Jej kierownikiem został Józef Rymarczuk. Szkoła liczyła 289 uczniów. W następnym roku liczyła już 483 uczniów. W roku szkolnym 1946/47 postanowiono wydzielić z niej Szkołę Powszechną nr 5. Obie szkoły funkcjonujące w jednym gmachu oddzielono przegrodą.

      Szkoła Podstawowa nr 1 od 1947 r. posiadała elektryczne oświetlenie, centralne ogrzewanie i kanalizację. Po raz pierwszy rozpoczęły swoją działalność koła zainteresowań. Powołano Komitet Rodzicielski. Niestety pojawiały się problemy np. z opałem, przez co m.in. naukę w szkole przerwano na 30 dni. 26 listopada 1955 r. szkole nadano imię Adama Mickiewicza. W 1969 r. Komitet Rodzicielski ufundował sztandar szkolny. W 1976 r. zlikwidowano prowizoryczne ścianki i dokonano połączenia Szkoły Podstawowej nr 1 ze Szkołą Podstawową nr 5.

      Dyrektorem nowej – Szkoły Podstawowej nr 1 została mgr Wanda Frej, która sprawowała tę funkcję do 1990 r. Za jej kadencji szkoła obchodziła 40-lecie istnienia w 1985 r. Z tej okazji odsłonięto popiersie Mickiewicza. W następnych latach placówka przeżywa ogromne trudności lokalowe związane z wyżem demograficznym i zwiększającą się liczbą uczniów. W roku szkolnym 1986/87 szkoła liczyła 1444 uczniów, a w następnym aż 1500 uczniów. Zajęcia odbywają się na dwie zmiany i kończyły się o godzinie 16.40. Wobec tego władze oświatowe podjęły decyzję o podziale szkoły w 1990 r. i wydzieleniu z niej Szkoły Podstawowej nr 5, którą ulokowano w budynku Sudeckiej Brygady WOP. Nowa szkoła liczyła 5333 uczniów.

     W Szkole Podstawowej nr 1 pozostało 1162 uczniów. Jej dyrektorem został Henryk Górecki, który kierował nią do 1999 r. W 1995 r. uroczyście obchodzono kolejną rocznicę, tym razem 50-lecia istnienia SP nr 1. Z tej okazji na I piętrze budynku wmurowano tablicę pamiątkową. W 1996 r. SP nr 1 zdobyła Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka za zajęcie I miejsca wśród kłodzkich szkół podstawowych pod względem liczby laureatów w konkursach przedmiotowych województwa wałbrzyskiego. Od września 1999 r. nowym dyrektorem szkoły została mgr Wanda Kręgielewska.

Gimnazjum nr 1

      W 1999 r. dokonano reformy ustroju polskiego szkolnictwa wprowadzając szczebel pośredni między szkołą podstawową a szkołą średnią w postaci gimnazjum. Jedno z trzech publicznych kłodzkich gimnazjów umiejscowiono w gmachu SP nr 1. Przez pierwsze lata obie szkoły współistniały koło siebie. Jednocześnie nie przyjmowano nowych uczniów do podstawówki umożliwiając kontynuację ostatniemu rocznikowi (urodzeni w 1991 r.). Lata 2003/2004 były ostatnim rokiem szkolnym w SP nr 1. Istniały tylko 3 klasy liczące łącznie 66 uczniów, którzy byli ostatnimi absolwentami w dziejach SP nr 1.

       Gimnazjum przejęło tradycje SP nr 1 co wyrażało się chociażby w tym, że na patrona wybrano ponownie Adama Mickiewicza. Szkoła liczyła w pierwszym roku funkcjonowania reformy aż 8 oddziałów. Wprowadzono klasy profilowane. Od roku szkolnego 2009/2010 w szkole istnieją oddziały dwujęzyczne.

źródło: WIKIPEDIA

 

 

 

 

Copyright 2015 © Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku.

Design by   Stoklosa Rafał  arturraf@poczta.onet.pl